ស្រណោះចម្ការសំរោង (ចម្ការសំរោង) ភ្លេងសុទ្ធ លំនាំមរតកដើម ហួយ មាស – កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ

ស្រណោះចម្ការសំរោង ហ៊ឹម ស៊ីវន ភ្លេងសុទ្ធ (ចម្ការសំរោង) លំនាំមរតកដើម ហួយ មាស – កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ ( បទស្រី ) សួស្តី ! សូមជំរាបសួរ និង សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆានែល

Read more

​យប់នេះពិសេសមែន ភ្លេងសុទ្ធ ឱក សុគន្ធកញ្ញា (លំនាំមរតកដើម យប់ពិសេស)-កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ

យប់នេះពិសេសមែន ភ្លេងសុទ្ធ ឱក សុគន្ធកញ្ញា (លំនាំមរតកដើម យប់ពិសេស)-កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ សួស្តី ! សូមជំរាបសួរ និង សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆានែល កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ បងៗ សុភាពនារីចូលចិត្តច្រៀង ខារ៉ាអូខេ ឬ ចូលចិត្តស្តាប់ភ្លេង

Read more

ឧត្តមស្វាមី ភ្លេងសុទ្ធ​ មាស​ សុខសោភា – កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ (បទស្រី)

សួស្តី ! សូមជំរាបសួរ និង សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆានែល កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ បងៗ សុភាពនារីចូលចិត្តច្រៀង ខារ៉ាអូខេ ឬ ចូលចិត្តស្តាប់ភ្លេង កុំភ្លេច កុលាបស ណា!!!! ជួយ Subscribe, Like និង

Read more

ស្គាល់រសស្នេហ៍ ភ្លេងសុទ្ធ ឱក សុគន្ធកញ្ញា (លំនាំបទ ស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍ រស់ សេរីសុទ្ធា)-កុលាបស ខារ៉ាអូខ

ស្គាល់រសស្នេហ៍ ឬ ស្គាល់រស់ជាតិស្នេហ៍ ភ្លេងសុទ្ធ ឱក សុគន្ធកញ្ញា (លំនាំមរតកដើម ស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍ សំនៀងដើមរបស់ រស់ សេរីសុទ្ធា)-កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ (បទស្រី) ប្រភពនៃបទចំរៀង និង បទភ្លេង ចំនងជើងដើមគឺបទ៖ ស្គាល់រស់ស្នេហ៍ (ចង្វាក់ បុឡេរ៉ូ)

Read more

ស្រណោះផាត់ជាយ ភ្លេងសុទ្ធ សុគន្ធ និសា (លំនាំមរតកដើម រស់ សេរីសុទ្ធា) – កូលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ

ស្រណោះផាត់ជាយ ភ្លេងសុទ្ធ សុគន្ធ និសា (លំនាំមរតកដើម រស់ សេរីសុទ្ធា) – កូលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ សួស្តី ! សូមជំរាបសួរ និង សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆានែល កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ បងៗ សុភាពនារីចូលចិត្តច្រៀង

Read more

លួចស្នេហ៍ដួងចន្ទ ភ្លេងសុទ្ធ រស់ សេរីសុទ្ធា លំនាំមរតកដើម – កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ

លួចស្នហ៍ដួងចន្ទ ភ្លេងសុទ្ធ រស់ សេរីសុទ្ធា លំនាំមរតកដើម កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ សួស្តី ! សូមជំរាបសួរ និង​ សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆានែល កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ បងៗ សុភាពនារីចូលចិត្តច្រៀង ខារ៉ាអូខេ​ ឬ ចូលចិត្តស្តាប់ភ្លេង

Read more

ស្ទឹងសែនប៉ារីស ភ្លេងសុទ្ធ ហ៊ឹម ស៊ីវន លំនាំមរតកដើម – កូលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ

ស្ទឹងសែនប៉ារីស ភ្លេងសុទ្ធ ហ៊ឹម ស៊ីវន លំនាំមរតកដើម កូលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ បទចាស់ ភ្លេងថ្មី សង្ឃឹមថា បងៗ និងចូលចិត្ត !!! សួស្តី ! សូមជំរាបសួរ និង សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆានែល កុលាបស

Read more

សម្លេងឃ្មោះការ ភ្លេងសុទ្ធ ហ៊ឹម ស៊ីវន លំនាំមរតកដើម – កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ

សម្លេងឃ្មោះការ ភ្លេងសុទ្ធ ហ៊ឹម ស៊ីវន លំនាំមរតកដើម – កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ សួស្តី ! សូមជំរាបសួរ និង សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆានែល កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ បងៗ សុភាពនារីចូលចិត្តច្រៀង ខារ៉ាអូខេ ឬ

Read more

កូនស្រីអ្នកនេសាទ – រស់ សេរីសុទ្ធា (បុប្ផាភូមិបាក់ព្រា ឬ សាយ័ណ្ហព្រាត់ស្នេហ៍) – កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ

កូនស្រីអ្នកនេសាទ – រស់ សេរីសុទ្ធា (បុប្ផាភូមិបាក់ព្រា ឬ សាយ័ណ្ហព្រាត់ស្នេហ៍) – កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ សួស្តី ! សូមជំរាបសួរ និង​ សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆានែល កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ បងៗ សុភាពនារីចូលចិត្តច្រៀង

Read more

លាហើយប៉ៃលិន ភ្លេងសុទ្ធ ប៉ែន រ៉ន – កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ

លាហើយប៉ៃលិន ភ្លេងសុទ្ធ ប៉ែន រ៉ន កុលាបស ខារ៉ាអូខេខ្មែរ សួស្តី ! សូមជំរាបសួរ និង សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆានែល កុលាបស បងៗ សុភាពនារីចូលចិត្តច្រៀង ខារ៉ាអូខេ កុំភ្លេច កុលាបស ណា!!!! ជួយ

Read more