វាសនាបុប្ផាស្វាយរៀង ភ្លេងសុទ្ធ ដោយ សួស វីហ្សា

បទ វាសនាបុប្ផាស្វាយរៀង ជាស្នាដៃ បទនិពន្ធថ្មី និងរៀបរៀងទំនុកច្រៀងដោយ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហេង ព្រមទាំង មានការគាំទ្រសម្រួលតន្រ្តីដោយ លោក ញូង សារិន ដែលបានថតជាបទចម្រៀងដ៏ពីរោះ ដោយទឹកដម សំនៀង កញ្ញា សួស វីហ្សា និងជាកម្មសិទ្ធ របស់ផលិតកម្ម

Read more